Tasoitusasiat

Tasoitusmääräysten tärkeimmät muutokset kaudelle 2016

Tasoitusmääräyksiin on tehty muutoksia kaudelle 2016. Muutokset on lueteltu alla ja lisätietoja voit saada Sääntö- ja tasoitustoimikunnalta. Huomaa, että 9 reiän tasoitustulokset on tarkoitettu hyödynnettäviksi pääsääntöisesti niissä tapauksissa, kun pelaajalla ei ole mahdollisuutta ylläpitää tasoitustaan 18 reiän tasoitustuloksilla. Jos pelaajalle kertyy joka tapauksessa suuri määrä tasoitustuloksia kilpailuista tai 18 reiän tasoituskierroksilta, tasoitustoimikunta voi harkintansa mukaan katsoa 9 reiän tulokset tarpeettomiksi tasoituksen ylläpidon kannalta.

Koski-Golf/Sääntö- ja tasoitustoimikunta

 

9 reiän tasoitustulokset

9 reiän tulokset huomioidaan nyt myös tasoitusryhmässä 2 eli tasoituksesta 4.5 ylöspäin. Tämä koskee harjoitus- ja kilpailukierroksia. Tasoituskierroksia voidaan pelata useampi kuin yksi päivää kohden, mutta edelleenkään 9 reiän tasoitustulos ei voi olla osa 18 reiän kierrosta.

Tasoitusryhmän 5 kerroin

Tasoitusryhmässä 5 uusi laskukerroin on 0.1 vanhan 0.2 sijaan.

Tasoitusryhmä 6

Tasoitusryhmä 6 ei ole enää seuratasoitus vaan siitä on tullut virallinen tasoitusryhmä ja täten suurin mahdollinen EGA-tasoitus on 54. Pelitasoitus määräytyy entisellä seuratasoituksen laskukaavalla.

Ensimmäinen tasoitus

Pelaaja voi saada ensimmäisen tasoituksen jo yhdellä tasoitustuloksella. Tasoitustoimikunnan tulee tällöin tarkkailla pelaajan tasoituksen kehitystä ja puuttua mahdollisiin epäkohtiin.

CBA (Computed Buffer Adjustment)

Laskukaavaa on hiukan muokattu edellisestä vuodesta ja CBA:n arvovälit ovat muuttuneet. CBA:n mahdollisia arvo­ja ovat nyt +1, 0, -1, -2 ja -2 & RO, kun ne aiemmin olivat +1 … -4 & RO.

HR (Handicap Review) tasoituksen tarkastus

HR korvaa vuositarkastuksen (AHR). Tasoituksen tarkastus tehdään lähtökohtaisesti aina vuoden vaihteessa. Se voidaan myös tehdä kesken kauden esim. jos pelaajalle ei ole voitu tehdä tarkastusta vuoden vaihteessa, koska hänel­lä on ollut liian vähän tasoitustuloksia tasoitusrekisterissään. Pelaaja voi pyytää tarkastusta tasoitustoimikunnalta, mutta tasoitustoimikunnalla on aina oikeus tehdä tarkastus pelaajan tasoitukselle.

Tasoituksen tarkastuksessa lasketaan viimeisen 12 kk aikana tehdyt tulokset. Tasoitustuloksia tarvitaan vähintään 8 kappaletta. Tasoituksen tarkastuksella voi tasoitus muuttua entisen kahden kokonaisluvun sijaan seuraavasti:

  • Tasoitusryhmässä 1: ±1 lyöntiä
  • Tasoitusryhmässä 2: ±2 lyöntiä
  • Tasoitusryhmissä 3-5: ±3 lyöntiä

 

Tasoituksen ylläpito Koski Golfissa

1. Ilmoita tasoituskierroksestasi merkitsijälle ennen kierrokselle lähtöä.

2. Pelaajan tehtävänä on varmistaa, että kaikki hänen tasoitustuloksensa oman kotiseuran kentältä on toimitettu tasoitustoimikunnalle tai että hän on toimittanut vieraskentiltä tasoitustuloksensa kotiseuraansa (kilpailuista myös CBA-arvon kanssa, mikäli CBA on ollut käytössä). Tasoitustuloksia ovat yleensä kaikki henkilökohtaiset kilpailutulokset (myös epätäydelliset) ja tasoitustarkoituksissa palautetut harjoituskierroksen tulokset (EDS).

3. Pelaajan on huolehdittava ennen mihin tahansa kilpailuun osallistumistaan, että tasoitusmuutokset hänen tarkkaan tasoitukseensa on tehty. On hyvä muistaa, että pelaajan uusi tasoitus on voimassa heti tasoituskierroksen jälkeen, vaikkei tulosta olisi ehditty kirjaamaan kotiseurassa. Useampipäiväinen kilpailu pelataan aina samalla, pelaajalla kilpailun alkaessa voimassa olevalla tasoituksella, kun kilpailu pelataan peräkkäisinä päivinä.

4. Pelaajan on merkittävä pelitasoituksensa (ja tii, jolta kierros on pelattu) kaikkiin palautettuihin harjoituskierroksiinsa. Tasoitustarkoituksissa käytettävään harjoituskierroksen tulokseen (EDS) on merkittävä myös merkitsijän nimenselvennys ja kotiseura. Pelaajan on tasoitustarkoituksiin lisäksi merkittävä tasoituksensa tuloskortteihin, vaikka kierros olisi pelattu ilman tasoituksia.

5. 9 reiän tuloksia voidaan huomioida tasoitusryhmästä 2 alkaen (tasoitus 4.5 tai yli). 9 reiän tasoitustulokset on tarkoitettu hyödynnettäviksi pääsääntöisesti niissä tapauksissa, kun pelaajalla ei ole mahdollisuutta ylläpitää tasoitustaan 18 reiän tasoitustuloksilla. Jos pelaajalle kertyy joka tapauksessa suuri määrä tasoitustuloksia kilpailuista tai 18 reiän tasoituskierroksilta, toimikunta voi harkintansa mukaan katsoa 9 reiän tulokset tarpeettomiksi tasoituksen ylläpidon kannalta.

6. Pitääkseen tasoituksen aktiivisena pelaajan on palautettava kalenterivuodessa vähintään neljä (4) tasoitustulosta. Toimikunta voi rajoittaa pelaajan ulkomailla pelattujen nostavien tulosten kirjattavaksi hyväksyttävää määrää. Ulkomailla pelatut tasoitustulokset on palautettava toimikunnalle viikon sisällä matkan päättymisestä.

7. Tasoituksen tarkastus (HR) tehdään yleensä vuoden vaihteessa. Tasoituksen tarkastusta varten tarvitaan vähintään 8 tasoitustulosta. Tarkastusta ajatellen on pelaajan etu, että tasoitustuloksia palautetaan vähimmäisvaatimusta enemmän. Useammat tulokset kuvaavat paremmin pelaajan taitoja ja tällöin tarkastuksen tuomat korjaukset ovat oikeampia.

8. Huom! Seurassamme on pelaajia, jotka eivät ole toimittaneet tasoitustuloksia moneen vuoteen. Mikäli tasoitustuloksia ei ole palautettu riittävästi, muuttuu tasoitus ei-aktiiviseksi. Jos tasoitus ei ole aktiivinen, voi pelata sosiaalista golfia ja osallistua useisiin kilpailuihin, muttei voi välttämättä saada niissä palkintoja. Ei-aktiivisen tasoituksen voi saattaa voimaan palauttamalla tasoitustoimikunnalle riittävän määrän tasoitustuloksia, joiden perusteella yhdessä aiemman tasoituksen kanssa toimikunta määrittelee uuden tasoituksen.

Jäsenien tasoitukset käsitellään ja ylläpidetään Golfbox -ohjelmalla. Tasoitukset ovat reaaliaikaisesti nähtävistä kausipelaajille online -ajanvarausjärjestelmän kautta. Tasoitustulokset palautetaan Caddiemasterille. Caddiemasterin henkilökunta syöttää pelikierroksen tiedot järjestelmään ja ohjelma laskee ja tarvittaessa rekisteröi virallisen tasoitustuloksen. Vaihtoehtoisesti voit itse syöttää tasoituskierroksen tuloksen Golfboxiin Golfbox-tunnuksillasi, josta se lähetetään merkitsijälle ja edelleen caddiemasterille hyväksyttäväksi.

Pelikierroksen pisteitä voi myös laskea tai harjoitella nettisivuilla http://www.klubitii.fi/pistebogey.php

Alla olevassa taulukossa on esitetty puskurivyöhykkeet (Buffer Zone) ja tasoituksen muutos pistebogeytuloksesta riippuen eri tasoitusryhmissä. Tasoitusryhmässä 6 tarkkatasoitus alenee yhdellä jokaista yli 36 pisteen menevää pistettä kohti.

EGA-tasoitusjärjestelmää taulukoituna

Tasoitusryhmä Tarkkatasoitus Puskurivyöhyke Tasoitus nousee Tasoitus alenee
    18-reikää 9-reikää    
1 plus - 4,4 35 - 36  - 0,1 0,1
2 4,5 - 11,4 34 - 36  35-36 0,1 0,2
3 11,5 - 18,4 33 - 36  35-36 0,1 0,3
4 18,5 - 26,4 32 - 36 34 - 36 0,1 0,4
5 26,5 - 36,0 31 - 36 33 - 36 0,1 0,5
6 37 - 54 Tasoitus ei nouse 1
 

Tasoitustuloksia ovat yleensä kaikki henkilökohtaiset kilpailutulokset (myös epätäydelliset) ja tasoitustarkoituksissa palautetut harjoituskierroksen tulokset (EDS).

Tarkempaa tietoa tasoitusjärjestelmästä löydät myös Golfliiton ja EGA:n sivuilta. Tarvittaessa voit ottaa yhteyttä myös sääntö- ja tasoitustoimikuntaan.

http://golf.fi/tasoitusjarjestelma/

http://www.ega-golf.ch/content/system-manual

HR - tasoitusten tarkastus